ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ)
Answers marked with a * are required.
 
1. Έχετε ακούσει ή διαβάσει κάτι σχετικά με τα θαλάσσια ατυχήματα; *

      

 
 
 
2. Αν ΝΑΙ, από πού;
      
 
 
 
3. Τι ήταν αυτό που ακούσατε/διαβάσατε;
 
 
 
4. Γνωρίζετε κάποιες επιπτώσεις των θαλάσσιων ατυχημάτων; *

      

 
 
 
5. Κατά την γνώμη σας, το συγκεκριμένο ναυάγιο έιχε επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής των κατοίκων της Σαντορίνης; *

      

 
 
 
6. Θεωρείτε ότι το συγκεκριμένο ναυάγιο είχε επιπτώσεις και για την ευρύτερη περιοχή, δηλαδή τα γειτονικά νησιά; *

      

 
 
 
7. Το επάγγελμά σας εξαρτάται από την ποιότητα της θάλασσας; *

      

 
 
 
8. Το ναυάγιο του Sea Diamond επηρέασε την οικονομική σας κατάσταση; *

      
 
 
 
9. Η επίδραση ήταν θετική (αύξηση εισοδήματος) ή αρνητική (μείωση εισοδήματος);

      

 
 
 
10. Σε τι ποσοστό πιστεύετε ότι αυξήθηκε ή μειώθηκε (ανάλογα με την προηγούμενη απάντηση) το εισόδημά σας;
 
 
 
11. Θα ήσασταν σύμφωνος-η με την ίδρυση ενός μη κυβερνητικού φορέα (ή οργανισμού), ο οποίος θα επέβαινε άμεσα σε περιπτώσεις θαλασσίων ατυχημάτων, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και να ελαχιστοποιούνται οι όποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις; *

      

 
 
 
12. Θα επιθυμούσατε να συνδράμετε εθελοντικά με μία ετήσια συνεισφορά στην ίδρυση και λειτουργία του φορέα αυτού; *

      
 
 
 
13. Αν θέλατε να συνδράμετε, με τι πόσο θα ήσαστε σύμφωνος;
 
 
 
14. Αν δεν θέλετε να συνδράμετε, μπορείτε να εξηγήσετε για ποιον λόγο;
 
 
 
15. Φύλο *

      

 
 
 
16. Χρονολογία γέννησης *
 
 
 
17. Ποια έιναι η οικογενειακή σας κατάσταση; *      

 
 
 
18. Από πόσα μέλη (συμπεριλαμβανομένου και του δικού σας) αποτελείται η οικογένειά σας;
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18
ΜΕΤΑΞΥ 18 ΚΑΙ 65
ΑΝΩ ΤΩΝ 65
 
 
 
19. Ποιο είναι το ανώτερο επίπεδο σπουδών που έχετε ολοκληρώσει; *


      

 
 
 
20. Ποια είναι η παρούσα επαγγελματική σας κατάσταση; *

      

 
 
 
21. Ποιο είναι το επαγγελμά σας; *
 
 
 
22. Ποιο είναι το συνολικό εισόδημα που έλαβε η οικογένειά σας από όλα τα ενήλικα μέλη της το περασμένο έτος; *

      

 
 
 
 
 

Created with eSurveysPro.com Survey Software.