Onderzoek naar vakmanschap
Answers marked with a * are required.
 
1. Ik beschouw me zelf als vakman/ vakvrouw, namelijk in:
 
 
 
2. Ik zou vakmanschap als volgt omschrijven
 
 
 
3. Hoe herkent u het vakmanschap in uw eigen werk?
 
 
 
4. De algehele waardering in Nederland van het werk van ambachtsmensen, zoals een timmerman, een dakdekker, een kapper, etc. zou groter moeten zijn
      

 
 
 
5.

Vakmanschap is niet alleen iets van de handwerkers maar ook van de zogenaamde hoofdwerkers ?

      

 
 
 
6. Op de vakopleidingen aan het MBO, HBO en de universiteit krijgt  het begrip vakmanschap voldoende invulling.
      

 
 
 
7.

Het vakmanschap raakt ernstig in de verdrukking in de hedendaagse management cultuur.

      

 
 
 
8. Als u instemt met bovenstaande vraag, aan welke concrete situatie denkt u dan?
 
 
 
9.

Vakmanschap is een levenswerk.

      

 
 
 
10.

De herintroductie van een vorm van het meester- gezel systeem zou een goede zaak zijn voor de Nederlandse economie en samenleving.

      

 
 
 
11.

Er is de laatste decennia binnen de overheid en bedrijfsleven veel te weinig aandacht geschonken aan vakmanschap.

      

 
 
 
12.

Laat het waarderen van vakmensen aan de vakmensen zelf over.

      

 
 
 
13.

Het is belangrijk dat jonge mensen eerst een vak leren.

      

 
 
 
14. De volgende aspecten van vakmanschap zijn van belang:

      
 
 
 
15.

Heeft u nog opmerkingen of vragen naar aanleiding van deze vragenlijst?

 
 
 
16.

Ik heb interesse om een dag over vakmanschap bij de Academia Vitae bij te wonen? zie ook www.academiavitae.nl.      

 
 
 
17. Indien u wilt dat wij contact met u opnemen en u op de hoogte kunnen stellen van dit onderzoek of een kans wil maken op een gratis toegangsbewijs tot één van de bijeenkomsten vermeld dan a.u.b. uw contactgegevens (Naam, bedrijf, e-mail, telefoonnummer).
 
 
 
18. Dank voor uw medewerking. Arjo Klamer (Academia Vitae) en Jacques Giesbertz (BuzzyChain).
      
 
 
 
 
 

Created with eSurveysPro.com Survey Software.