Anketni vprašalnik
Odgovori označeni z * so obvezni.
 
1. Ali imate dostop do interneta?

      

 
 
 
2. Ali imate širokopasovni dostop do interneta?

      

 
 
 
3. Od kod dostopate do interneta?


      
 
 
 
4. Kako pogosto pregledujete elektronsko pošto?
      

 
 
 
5. Kako pogosto prejemate tovrstna elektronska sporočila? Označite ustrezne odgovore.
  Nikoli Manj kot enkrat na mesec Enkrat na mesec Enkrat na teden Vsake 2-3 dni Vsak dan
Šale, vici
Verižna pisma (hitro obogateti, čustvene zgodbe itd.)
Smešni, zanimivi video posnetki
Smešni, zanimivi oglasi
Igre
Sporočila podjetij
 
 
 
6. Kako pogosto posredujete tovrstna sporočila? Prosim, ocenite, na lestvici od 1 do 6, kjer je 1 - nikoli, 6 - vsakič.
  1 - nikoli 2 3 4 5 6 - vsakič
Šale, vici
Verižna pisma (hitro obogateti, čustvene zgodbe itd.)
Smešni, zanimivi video posnetki
Smešni, zanimivi oglasi
Igre
Sporočila podjetij
 
 
 
7. Razvrstite po pomembnosti, čigavo elektronsko sporočilo boste najverjetneje odprli. Z 1 označite polje, kjer je največ možnosti, z 2, kjer je naslednje največ možnosti itd.
Sorodniki
Prijatelji
Sodelavci
Podjetja, organizacije
Neznanci
 
 
 
8. Razvrstite po pomembnosti, kakšne vrste sporočilo boste najverjetneje odprli. Z 1 označite polje, kjer je največ možnosti, z 2 kjer je naslednje največ možnosti itd.
Smešno
Pomembno
Zabavno
Koristno
Sproščujoče
Razburljivo
 
 
 
9. Je še kakšna vrsta elektronskih sporočil, ki jih posebej radi prejemate?
 
 
 
10. Ste že videli spodnje posnetke? Označite ustrezne odgovore.
Ronaldinho (kliknite za ogled)
Dove evolution (kliknite za ogled)
Heineken (kliknite za ogled)
  DA NE Mogoče
Ronaldinho
Dove evolution
Heineken
 
 
 
11. Preko katerega medija ste jih videli?

      
 
 
 
12. Ali se spomnite blagovne znamke pred ogledom posnetkov? Označite ustrezne odgovore.
  DA NE
Ronaldinho
Dove evolution
Heineken
 
 
 
13. Ocenite stopnjo naklonjenosti do posnetka z lestvico od 1 do 6. 1 - ni mi všeč, 6 - zelo mi je všeč.
  1 - ni mi všeč 2 3 4 5 6 - zelo mi je všeč
Ronaldinho
Dove evolution
Heineken
 
 
 
14. Kakšna je po ogledu posnetkov verjetnost, da bodo ljudje kupili blagovno znamko? Ocenite z lestvico od 1 do 6; 1 - zelo verjetno, 6 - težko verjetno.
  1 - zelo verjetno 2 3 4 5 6 - težko verjetno
Ronaldinho
Dove evolution
Heineken
 
 
 
15. V kolikšni meri imate pri ogledu posnetka občutek gledanja reklamnega sporočila? Prosim, ocenite na lestvici od 1 do 6, kjer je 1 - zelo nizek občutek, 6 - zelo visok občutek.
  1 - zelo nizek občutek 2 3 4 5 6 - zelo visok občutek
Ronaldinho
Dove evolution
Heineken
 
 
 
16. V kolikšni meri vas pri posredovanju sporočil moti jasno vidna blagovna znamka? Prosim, ocenite na lestvici od 1 do 6, kjer je 1 - sploh me ne moti, 6 – zelo me moti.
  1 - sploh me ne moti 2 3 4 5 6 - zelo me moti
Ronaldinho
Dove evolution
Heineken
 
 
 
17. Koliko ljudem bi posredovali gledane posnetke? Označite ustrezne odgovore.
  nikomur 1 2 3 4 5 ali več osebam
Ronaldinho
Dove evolution
Heineken
 
 
 
 
 

Created with eSurveysPro.com Survey Software.