ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Answers marked with a * are required.
 
1. Έχετε ακούσει ή διαβάσει κάτι σχετικά με τα θαλάσσια ατυχήματα; *

      

 
 
 
2. Αν ΝΑΙ, από πού;
      
 
 
 
3. Τι ήταν αυτό που ακούσατε; *
 
 
 
4. Γνωρίζετε κάποιες επιπτώσεις των θαλάσσιων ατυχημάτων; *

      

 
 
 
5. Γνωρίζετε την περίπτωση του ναυαγίου του Sea Diamond στη Σαντορίνη; *

      

 
 
 
6. Κατά την γνώμη σας, το συγκεκριμένο ναυάγιο είχε επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής των κατοίκων της Σαντορίνης; *


      

 
 
 
7. Θεωρείτε ότι το συγκεκριμένο ναυάγιο είχε επιπτώσεις και για την ευρύτερη περιοχή, δηλαδή τα γειτονικά νησιά; *

      

 
 
 
8. Το συγκεκριμένο ναυάγιο θεωρείτε ότι επηρέασε την δική σας ποιότητα ζωής; *


      

 
 
 
9. Έχετε επισκεφτεί το νησί της Σαντορίνης; *
  Αν ΝΑΙ, θα επιθυμούσατε να το επισκεφτείτε ξανά μετά το ναυάγιο; Αν ΟΧΙ, θα επιθυμούσατε να επισκεφτείτε το νησί ανεξάρτητα από το ναυάγιο;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
 
 
 
10. Αν ΝΑΙ, για ποιο λόγο;
 
 
 
11. Αν ΟΧΙ, για ποιο λόγο;
 
 
 
12. Έχετε κάποια σχέση με το νησί της Σαντορίνης; *

      
 
 
 
13. Είναι η κύρια κατοικία σας ή έχετε εξοχική κατοικία σε παραθαλάσσια περιοχή; *

      

 
 
 
14. Το επάγγελμά σας εξαρτάται από την ποιότητα της θάλασσας; *

      

 
 
 
15. Θα ήσασταν σύμφωνος-η με την ίδρυση ενός μη κυβερνητικού φορέα (ή οργανισμού), ο οποίος θα επέβαινε άμεσα σε περιπτώσεις θαλασσίων ατυχημάτων, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και να ελαχιστοποιούνται οι όποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις; *


      

 
 
 
16. Θα επιθυμούσατε να συνδράμετε εθελοντικά με μία ετήσια συνεισφορά στην ίδρυση και λειτουργία του φορέα αυτού; *

      
 
 
 
17. Αν θέλατε να συνδράμετε, με τι πόσο θα ήσαστε σύμφωνος;
 
 
 
18. Αν δεν θέλετε να συνδράμετε, μπορείτε να εξηγήσετε για ποιον λόγο;
 
 
 
19. Φύλο *

      

 
 
 
20. Χρονολογία γέννησης *
 
 
 
21. Ποια έιναι η οικογενειακή σας κατάσταση; *      

 
 
 
22. Από πόσα μέλη (συμπεριλαμβανομένου και του δικού σας) αποτελείται η οικογένειά σας;
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18
ΜΕΤΑΞΥ 18 ΚΑΙ 65
ΑΝΩ ΤΩΝ 65
 
 
 
23. Ποιο είναι το ανώτερο επίπεδο σπουδών που έχετε ολοκληρώσει; *


      

 
 
 
24. Ποια είναι η παρούσα επαγγελματική σας κατάσταση; *

      

 
 
 
25. Ποιο είναι το επαγγελμά σας; *
 
 
 
26. Ποιο είναι το συνολικό εισόδημα που έλαβε η οικογένειά σας από όλα τα ενήλικα μέλη της το περασμένο έτος; *

      

 
 
 
 
 

Created with eSurveysPro.com Survey Software.