Evaluarea primei runde de apeluri de proiecte ACF
Întrebările marcate cu * sunt obligatorii.
 
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile realizează un studiu de evaluare a Rundei 1 de Apeluri de proiecte din cadrul programului Active Citizens Fund România.

Programul este finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia în 15 state membre UE din Europa Centrală și de Sud și în Ţările Baltice. Obiectivele Granturilor SEE și Norvegiene sunt reducerea disparităților economice și sociale și consolidarea relațiilor bilaterale dintre statul beneficiar și statele donatoare.

Vă rugăm să ne acordați 5 minute pentru a răspunde la următoarele 12 întrebări.

Vă asigurăm că informaţiile obţinute prin completarea acestui chestionar vor fi strict anonime şi confidenţiale. Datele obținute sunt folosite doar în scopul prelucrării statistice și obținerii unei imagini de ansamblu asupra programului de finanțare, pentru a putea adapta viitoarele activități incluse în Active Citizens Fund (viitoare apeluri și activități suport).
 
 
 
1. Pe ansamblu, gândindu-vă la prima rundă de apeluri de proiecte din cadrul Programului Active Citizens Fund România. Aţi spune că sunteţi...? *
      

 
 
 
2. Care sunt aspectele pozitive în ceea ce privește prima rundă de apeluri de proiecte? *
 
 
 
3. Care sunt aspectele negative/ce anume vă nemulțumește cel mai mult în ceea ce privește prima rundă de apeluri de proiecte? *
 
 
 
4. În ce măsură sunteți mulțumit de următoarele aspecte privind prima rundă de apeluri de proiecte din cadrul Programului Active Citizens Fund România? *
  Foarte mulțumit Destul de mulțumit Nu prea mulțumit Nemulțumit Nu am utilizat/ participat/ Nu răspund
Perioada disponibilă pentru depunerea proiectelor
Ghidurile solicitanților și anexele acestora
Conținutul sesiunilor de informare organizate
Transmisiunile live ale sesiunilor de informare
Localitățile în care sesiunile de informare au fost organizate
Webinarii
Sesiunile tematice
Sesiunile de formare pentru organizațiile mici
Website-ul programului
Platforma de aplicare
Răspunsurile și clarificările primite de la Operatorul de Program în legătură cu diverse aspecte ale Programului
Comunicarea Programului (social media, comunicate, interacțiune directă)
 
 
 
5. În ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații privind prima rundă de apeluri de proiecte din cadrul Programului Active Citizens Fund România? *
  În foarte mare măsură În mare măsură În mică măsură Deloc Nu știu/ Nu răspund
Programul este accesibil organizațiilor mici/ cu puțină experiență
Formularul cererii de finanțare este ușor de completat, instrucțiunile de completarea pentru fiecare secțiune în partea sunt clare
Formularul de buget este ușor de completat
Structurarea bugetului pe activități ale proiectului este eficientă
Încadrarea proiectului pe un anumit Apel este simplu de realizat
Corelarea activităților proiectului cu indicatorii Programului se face ușor
Cerințele Programulului referitoare la activitățile de dezvoltare organizațională sunt clare
Activitățile de dezvoltare organizațională răspund nevoilor de dezvoltare ale organizației pe care o reprezentați
 
 
 
6. Care sunt cele mai importante nevoi de dezvoltare organizațională pe care le-ați identificat la momentul elaborării cererii de finanțare? *
 
 
 
7. Gândidu-vă la nevoile și modul dumneavoastră de lucru, care este modalitatea prin care Operatorul de Program ar trebui sa ofere suport pentru următoarele runde de apeluri de proiecte? *


      

 
 
 
8. Pentru următoarele runde de apeluri de proiecte, în ce măsură vă ajută următoarele tipuri de suport  în dezvoltarea/depunerea unei aplicații? *
  În foarte mare măsură În mare măsură În mică măsură Deloc Nu știu/ Nu răspund
Sesiuni de informare generale
Sesiuni dedicate aspectelor financiare și completării bugetului
Sesiuni de formare pentru dezvoltarea aplicației
Sesiuni tematice pentru înțelegerea priorităților Programului
Webinarii tematice
Suport personalizat prin email/ telefon/ întâlniri
Evenimente de networking între mai multe organizații
Evenimente de informare/tematice organizate în orașe mici/ zone insuficient dezvoltate
 
 
 
9. Organizația pe care o reprezentați este: *


      

 
 
 
10. Sediul central al organizației se află în localitatea: *
 
 
 
11. În cadrul primei runde de apeluri de proiecte a Programului Active Citizens Fund România, organizația...  *


      
 
 
 
12. Pentru următoarele runde de apeluri de proiecte, vă rugăm să ne transmiteți comentarii/recomandări/alte nevoi de suport:  *