Answers marked with a * are required.
 

סקר ניהול חווית הלקוח ואיכות השירות בישראל 2013


מקצוען/נית שירות נכבד/ה,

הסקר נועד למפות את השיטות הכלים והתהליכים הנפוצים בניהול איכות השירות בישראל. במטרה לייצר תמונת מצב של פרקטיקות מיטביות ואפשרות להשוואה ענפית.

הסקר מיועד למקצועני שירות בארגוני שירות הפרטי והציבורי, למנהלים וליועצים.
השאלות מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

הסקר הינו אנונימי ולא ניתן לזהות מתוך התשובות את זהות הארגון.

משתתפי הסקר יקבלו סיכום מפורט של הסקר.

תודה על שיתוף הפעולה.     

 
 
 

1. היערכות ארגונית בניהול השירות וחווית הלקוח

מי הגורם הראשי (כלל ארגוני) המרכז את נושא איכות השירות וחווית הלקוח בארגונך?*
      

 
 
 

כמה עובדים מועסקים בארגון בצורה ייעודית בתחום ניהול חווית לקוח ואיכות השירות?
(כולל סוקרים, אנליסטים, רכזים ורפרנטים שזהו עיסוקם העיקרי)

*

      

 
 
 

האם יש לך צוות ייעודי לשירות לקוחות דיגיטלי? (מענה אינטראקטיבי בפייסבוק, צ'אט, טוויטר וכד')?

*


      

 
 
 


האם קיים בארגון שלך אחד או יותר מהגופים הבאים שאחראי על שיפור חווית הלקוח ואיכות השירות?

*
      
 
 
 
 
 

Created with eSurveysPro.com Survey Software.