1. Kérjük, adja meg az alábbi adatokat:
Az Ön neve
Az Ön e-mail címe
 
 
 

VEZETÉSI STÍLUSOK HATÉKONYSÁGI KÉRDŐÍVE

 
 
 

A kérdőív segítségével Ön megállapíthatja a vezetési stílusát és választ kaphat arra is, hogy a preferált vezetési stílus mennyire hatékony egy adott szituációban.

Minden kérdésnél négy állítás található, kérjük, ezeket olvassa el figyelmesen.  Ezután válassza ki azt a lehetőséget, amelyet leginkább alkalmazna az adott szituációban.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kérdőív kiértékelése csak abban az esetben lehetséges, ha minden kérdésre bejelölt egy választ.

 
 
 
2. Megkérte egy beosztottját, hogy készítsen jelentést szervezeti egységük új eszközeiről (berendezéseiről). Eddigi tapasztalatai szerint kollégája a korábban kiadott feladatokat – az öntől kapott támogatás alapján – időre végezte el. Ezúttal lejárt a határidő, ám a kolléga késik. Ön ebben az esetben… *      

 
 
 
3. Ön jelenleg egy több szervezeti egységet érintő, fontos projektet vezet. A csapata nagyon keményen dolgozik egy, az egész divíziót érintő beszámolón. Ma kapott egy új csapattagot, akinek egy héten belül be kell fejeznie egy költségbeszámolót az Önök számára. Semmit nem tud ugyanakkor az önök projektjének követelményeiről, sem a kívánt formáról. Az új tag lelkes és szeretne többet megtudni a feladatról. Ön ebben az esetben…   *      

 
 
 
4. Mostanában problémái támadnak egyik beosztottjával. A kolléga szétszórt, kedvetlen és csak noszogatásra fejezi be a feladatait. A vele kapcsolatos tapasztalatok alapján azt feltételezi, hogy a most kiadott fontos feladatok meghaladják szakmai képességeit. Erre Ön… *      

 
 
 
5. Az Ön irányításával és támogatásával az elmúlt időszakban összességében hatékonyan dolgozott a csapata. A folyamatos támogatás és irányítás ellenére teljesítményük hirtelen drasztikusan visszaesett. Úgy fest, csapatának szakmai tanácsokra és tapasztalataira van szüksége a teljesítmény növeléséhez. Ez azonban már az ön főnökének is szemet szúrt. Ön ebben az esetben… *      

 
 
 
6. Az Ön szervezeti egységét érintő költségmegszorítások miatt konszolidálni kell bizonyos munkafolyamatokat. Ennek megtervezését és lebonyolítását egy rendkívül gyakorlott munkatársára bízza. Munkatársa már több munkaterületen dolgozott az Ön szervezeti egységében és eddig rendszerint segítőkész volt. Ugyan biztos abban, hogy kollégája megfelelően képes elvégezni a feladatot, de úgy látja, nem érzi át a feladat fontosságát. Ön ekkor… *      

 
 
 
7. Egy nagyon szorgalmas és hatékonyan dolgozó munkatársa segítséget kért Öntől egy feladat elvégzésében. Eddig nagyon jól és önállóan tette a dolgát. Mostanában olyan munkával kapcsolatos problémája alakult ki, amit érzése szerint nem tud egyedül megoldani. Erre Ön… *      

 
 
 
8. Új munkakör ellátására kérte fel egy felelős beosztású munkatársát, aki az eddigiekben jól teljesített az Ön támogatásával. A munkakör nagyon fontos a csapat jövőjének szempontjából. Munkatársát lelkesíti az új feladat, de ezen a téren nincsenek tapasztalatai és nem tudja, miként fogjon hozzá. Erre Ön… *      

 
 
 
9. Munkatársa bizonytalannak érzi magát a kiadott feladattal kapcsolatban. Ön ugyanakkor biztos benne, hogy alkalmas a feladat ellátására és rendelkezik a szükséges készségekkel. Erre Ön… *      

 
 
 
10. Munkatársai megkérték Önt, hogy változtasson munkaidő-beosztásukon és elhatározásuk szilárdnak tűnik. Készek javasolni és kipróbálni egy új munkaidő-beosztást. Eddig mindig elvárta és támogatta javaslataikat és kollégái jól és hatékonyan is dolgoztak. Ebben az esetben Ön… *      

 
 
 
11. Harminc percet késett egy, a munkatársaival megbeszélt értekezletről. Érkezésekor az értekezlet még nem kezdődött el. Később megtudja, hogy néhány kolléga megpróbálta elkezdeni azt, de a többiek együttműködésének hiánya miatt elbátortalanodtak. Ez Önt meglepi, mert ebben a projektben a csapat munkája eddig jól haladt. Erre Ön… *      

 
 
 
12. Munkatársa kevés ellenőrzést igényelve végzi kiválóan munkáját az ön támogatásával. A jövő évre is az eddigiekhez hasonló feladatokat kapott. Önnek el kell döntenie, hogyan fogja ellenőrizni munkáját. Ebben az esetben Ön… *      

 
 
 
13. Eddig az Ön közvetlen ellenőrzésével és támogatásával dolgozott a csapata. A csapattagok közötti együttműködés jó, a munka hatékony folyik. Úgy véli, hogy a továbbiakban önállóan is dolgozhatnának. Ön most új feladatokba fogott. Munkatársait többletmunka önálló elvégzésére szeretné felkérni. Ebben a helyzetben Ön… *      

 
 
 
14. Új munkatársat kapott egy fontos munkakör ellátására. Tapasztalatlan ugyan, de nagyon igyekvő és bízik a saját képességeiben. Ön ezúttal… *      

 
 
 
15. Az Ön főnöke 10% eredménynövekedést vár el az Ön szervezeti egységétől. Tudja, hogy ez elérhető, de ehhez az ön aktív közreműködésére van szükség. Ehhez egy eddigi feladatát, egy új költségellenőrzési rendszer kidolgozását az egyik kollégájának kell delegálnia. Beosztottja tapasztalt ezen a téren, ám bizonytalan azt illetően, hogy egyedül képes-e rá. Ebben az esetben Ön… *      

 
 
 
16. Egyik beosztottja az egységük működésére vonatkozó változtatási javaslattal állt elő és az ötlet tetszik Önnek. Már eddig is voltak hasznos javaslatai, amelyeket sikeresen kivitelezett. Bízik benne. Ön most… *      

 
 
 
17. A családjában bekövetkezett betegség miatt Ön nem tudott részt venni az Ön által vezetett projekt team első két megbeszélésén. A harmadik alkalommal azt tapasztalta, hogy a csapat nagy haladást ért el a kitűzött célok elérésében. Nem igazán tudja, hogy most milyen szerepet tud betölteni a csapatban. Ebben az esetben Ön… *      

 
 
 
18. Beosztottjai önállóan is kiválóan végzik munkájukat. Hagyta őket önállóan dolgozni és a felelősséget is megkapták az arra alkalmasak. Teljesítményük nagyszerű. Ebben a helyzetben Ön… *      

 
 
 
19. Főnökeivel egyetértve egy új eljárást kell bevezetni az osztályán ahhoz, hogy hosszabb távon teljesítménynövekedést tudjanak elérni. Az eddigiekben az új eljárások bevezetésekor az Ön csoportja lelkesen fogadta azokat, de kezdetben nehézségei voltak a megvalósításban. Ön… *      

 
 
 
20. Mostanában nevezték ki Önt egy részleg vezetőjévé. Az előző vezetővel a csoport megfelelően működött a vezető nagymértékű támogatásával Mióta Ön a vezető, a csoport mintha többet foglalkozna társas aktivitással, mint a feladatuk végrehajtásával. A teljesítményszint gyengül. Ebben az esetben Ön… *      

 
 
 
21. Egyik beosztottja vonakodik elvállalni az új feladatot. Kevés tapasztalata van az Ön által megjelölt feladatkörben. Eddig jól látta el munkáját. Ön… *