DEVELOR prieskum – Pridaná hodnota HR pre biznis - Evolučné stupne vzdelávania a rozvoja
Otázky označené hviezdičkou * sú povinné.
 

PLÁNOVANIE vzdelávania a rozvoja
Podľa prevládajúcej praxe vo Vašej firme prosím rozdeľte 4 body medzi nasledujúce odpovede (napr. 4-0-0-0 alebo 3-1-0-0 alebo 2-2-0-0 alebo 2-1-1-0 alebo 1-1-1-1 a pod.)

*
a) Nepripravujeme plán tréningov
b) Vytvárame tréningový plán (ale u tréningov nedefinujeme ich biznis prioritu)
c) Do ročného plánu vzdelávania a rozvoja zaraďujeme (iba) projekty, ktoré riešia biznis problémy / priority
d) Rozvojové projekty prioritizujeme a pripravujeme/dizajnujeme podľa toho, aký potenciálny dopad môžu na našu organizáciu vytvoriť
 
 
 

PERSPEKTÍVA CEO A BOARDU / top manažmentu
Podľa prevládajúcej praxe vo Vašej firme prosím rozdeľte 4 body medzi nasledujúce odpovede (napr. 4-0-0-0 alebo 3-1-0-0 alebo 2-2-0-0 alebo 2-1-1-0 alebo 1-1-1-1 a pod.)

*
a) O vzdelávanie a rozvoj sa nezaujímajú
b) Vzdelávanie a rozvoj vnímajú ako nástroj na dosiahnutie (minimálnych) štandardov kvality a výkonu
c) Vzdelávanie a rozvoj vnímajú ako možný nástroj získania konkurenčnej výhody, ale zapájajú sa do neho menej, než by bolo potrebné
d) Vzdelávanie a rozvoj vnímajú ako najdôležitejší nástroj budovania konkurenčnej výhody, dávajú mu zodpovedajúci priestor a prioritu a intenzívne sa do neho zapájajú (pristupujú k nemu partnersky), prípadne sami trénujú, facilitujú alebo koučujú.
 
 
 

PREVLÁDAJÚCÍ TYP rozvojových programov
Podľa prevládajúcej praxe vo Vašej firme prosím rozdeľte 4 body medzi nasledujúce odpovede (napr. 4-0-0-0 alebo 3-1-0-0 alebo 2-2-0-0 alebo 2-1-1-0 alebo 1-1-1-1 a pod.)

*
a) Jednorazové tréningy a otvorené kurzy
b) Pravidelné katalógové tréningy (s definovaným štandardom)
c) Tematické rozvojové programy prispôsobené konkrétnej situácii, tréning doplňujú ďalšie rozvojové nástroje
d) Riešenia na zákazku, kompletne vytvorené pre konkrétnu situáciu, tréningový obsah sa vytvára až po dôkladné analýze a minimálne rovnaká pozornosť/energia ako rozvoju je venovaná podpore a kontrole využitia nových poznatkov v praxi
 
 
 1 / 4 
 25%