Answers marked with a * are required.
 
1. Ocenite velikost vaše organizacije. *      

 
 
 
2. Glavne dejavnosti, s katerimi se ukvarja vaša organizacija: *
 
 
 
3. V kolikšni meri ste zadovoljni z naslednjimi vidiki študenta/študentke, ki je pri vas opravljal/a strokovno prakso? *
  Zelo zadovoljen/na Zadovoljen/na Niti niti Nezadovoljen/na Zelo nezadovoljen/na
Opravljeno delo
Odnos do dela
Znanje
Usposobljenost/potrebne kompetence
Sposobnost uporabe znanja v praksi
Sodelovanje v timu
Samoiniciativnost
Pisno komuniciranje
Ustno komuniciranje
 
 
 
4. V kolikšni meri je znanje študenta/ke skladno z vašimi pričakovanji? *
      

 
 
 
5. Katera znanja in kompetence, ki jih je izkazal/a študent/ka bi lahko izpostavili? *
 
 
 
6. Katera znanja in kompetence bi po vašem mnenju študent/ka morala usvojiti v času študija pa jih niste zaznali oziroma so pomanjkljiva? *
 
 
 
7. Bi želeli še kaj dodati?
 
 
 
 
 

Created with eSurveysPro.com Survey Software.