Ερωτηματολόγιο Εταιρικής Εκπαίδευσης Bizinar
Οι ερωτήσεις που έχουν τη σήμανση * είναι υποχρεωτικό να απαντηθούν
 
1. Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία της εταιρείας την οποία εκπροσωπείτε:
Επωνυμία Εταιρείας
Διακριτικός Τίτλος
Δραστηριότητα
 
 
 
2. Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας *
Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
 
 
 
3. Προαιρετικά Στοιχεία
E-mail επικοινωνίας
Θέση στην Εταιρεία
 
 
 
 
 

Created with eSurveysPro.com Survey Software.