Answers marked with a * are required.
 
1. لطفا کد خود را بیان فرمایید  
 
 
 
2. لطفا بیان نمایید نقاط ضعف این دوره آموزشی چه بوده است ؟
 
 
 
3. لطفا بیان نمایید نقاط قوت این دوره آموزشی چه بوده است
 
 
 
4.

آیا این دوره آموزشی توانسته است بر روی باورها و افکار شما تاثیر گذار باشد؟

 
 
 
5.

آیا در این دوره آموزشی  با نکات جالبی روبرو شده اید که بخواهید آن را بیان کنید

  

 
 
 
6.

لطفا  برای افزایش کیفیت دوره آموزش مکاتبه ای مادران نظرات خودتان را بیان نمایید 

 
 
 
7.

در پایان اگر توضیحات دیگری دارید بیان کنید

 
 
 
8. لطفا پس از تکمیل فرم  کلمه

finished

را در قسمت پایین  صفحه

کلیک فرمایید
      
 
 
 
تقدیم به شما مادران عالیقدر که افتخار سرزمین بزرگ ایران هستید
 
 
 
 
 

Created with eSurveysPro.com Survey Software.