Inventarisatie ervaringen genderstereotyperingen en rolmodellen
Vragen met * zijn verplicht in te vullen.
 
Onderwijs
Heeft u via eigen ervaring als leerling te maken (gehad) met genderstereotype opvattingen betreffende keuzen van studie en richtingen binnen het onderwijs?
*
      

 
 
 
Zo ja, kunt u daarvan enkele voorbeelden noemen? (Denk bijvoorbeeld aan houding van leerkrachten; inhoud lesmateriaal; meningen van vriendjes en vriendinnetjes).
 
 
 
Zo ja, welke effecten hebben deze ervaringen gehad op uw keuze, beslissingen inzake studie en richtingen binnen het onderwijs?
 
 
 
Heeft u via eigen ervaring als ouder te maken (gehad) met genderstereotype opvattingen betreffende keuzen van studie en richtingen binnen het onderwijs? *

      

 
 
 
Zo ja, kunt u daarvan enkele voorbeelden noemen? (Denk bijvoorbeeld aan houding van leerkrachten; inhoud lesmateriaal; meningen van vriendjes en vriendinnetjes).
 
 
 
Zo ja, welke effecten hebben deze ervaringen gehad op uw keuze, beslissingen inzake studie en richtingen binnen het onderwijs?
 
 
 
Heeft u via eigen ervaring als leerkracht te maken (gehad) met genderstereotype opvattingen betreffende keuzen van studie en richtingen binnen het onderwijs? *

      

 
 
 
Zo ja, kunt u daarvan enkele voorbeelden noemen? (Denk bijvoorbeeld aan houding van leerkrachten; inhoud lesmateriaal; meningen van vriendjes en vriendinnetjes).
 
 
 
Zo ja, welke effecten hebben deze ervaringen gehad op uw keuze, beslissingen inzake studie en richtingen binnen het onderwijs?
 
 
 
Heeft u, als betrokkene bij het onderwijs weet van of ervaring met initiatieven om genderstereotype opvattingen betreffende studierichtingen en studiekeuzen te doorbreken? *

      

 
 
 
Zo ja, kunt u daarvan enkele voorbeelden noemen?
 
 
 
Zo ja, hoe zagen deze pogingen er uit? En hoe succesvol waren ze?
 
 
 
Kent u personen, scholen of instellingen binnen de sector Onderwijs die als rolmodel (die stereotyperingen tegengaan) zouden kunnen optreden? Zo ja, kunt u daarvan enkele voorbeelden noemen?
 
 
 
Arbeidsmarkt
Heeft u als werknemer te maken (gehad) met genderstereotype opvattingen betreffende werk dat bij uitstek geschikt wordt geacht voor mannen en werk dat als passend wordt gezien voor vrouwen?
*
      

 
 
 
Zo ja, kunt u daarvan enkele voorbeelden noemen?
 
 
 
Zo ja, welke effecten hebben dergelijke stereotype opvattingen gehad voor de keuzen die u of anderen maakten ten aanzien van werk, soort baan, soorten van verantwoordelijkheid binnen de baan?
 
 
 
Heeft u als werkgever te maken (gehad) met genderstereotype opvattingen betreffende werk dat bij uitstek geschikt wordt geacht voor mannen en werk dat als passend wordt gezien voor vrouwen? *

      

 
 
 
Zo ja, kunt u daarvan enkele voorbeelden noemen?
 
 
 
Zo ja, welke effecten hebben dergelijke stereotype opvattingen gehad voor de keuzen die u of anderen maakten ten aanzien van werk, soort baan, soorten van verantwoordelijkheid binnen de baan?
 
 
 
Heeft u via georganiseerd overleg of anderszins te maken (gehad) met genderstereotype opvattingen betreffende werk dat bij uitstek geschikt wordt geacht voor mannen en werk dat als passend wordt gezien voor vrouwen? *
      

 
 
 
Zo ja, kunt u daarvan enkele voorbeelden noemen?
 
 
 
Zo ja, welke effecten hebben dergelijke stereotype opvattingen gehad voor de keuzen die u of anderen maakten ten aanzien van werk, soort baan, soorten van verantwoordelijkheid binnen de baan?
 
 
 
Heeft u, als betrokkene bij de arbeidsmarkt weet van of ervaring met initiatieven om genderstereotype opvattingen betreffende keuze voor baan, werk, verantwoordelijkheid binnen de baan te doorbreken? *

      

 
 
 
Zo ja, kunt u daarvan  enkele voorbeelden noemen?
 
 
 
Zo ja, hoe zagen deze initiatieven er uit? En hoe succesvol waren ze?
 
 
 
Kent u personen, bedrijven, organisaties, instellingen binnen de sector Arbeidsmarkt  die als rolmodel (die stereotyperingen tegengaan) zouden kunnen optreden? Zo ja, kunt u daarvan enkele voorbeelden noemen? *
 
 
 
Uw persoonskenmerken
Wat is uw geboortejaar?
Wat is uw sekse?
 
 
 
Mogen wij contact opnemen voor nadere informatie?
Zo ja, vul onderstaande gegevens in.
Zo nee, dan kunt u deze vraag overslaan.
Voor- en achternaam
Organisatie
e-mailadres
 
 
 
Veel dank voor uw medewerking!

Als u kans wilt maken op het boek Van privéprobleem tot overheidszorg. Emancipatiebeleid in Nederland, van Prof.dr. Anneke van Doorne-Huiskes kunt u de onderstaande gegevens invullen.

Wilt u geen kans maken op dit boek dan kunt u deze vraag overslaan.
Bedankt voor het invullen.
Voor- en achternaam
e-mailadres
 
 
 
Privacyverklaring  
Met het invullen van deze enquête gaat u akkoord met de privacy voorwaarden van de NVR. Uw gegevens in deze vragenlijst zullen uitsluitend voor de doeleinden van deze enquête worden gebruikt.

De privacyverklaring van de NVR kunt u vinden op: www.nederlandsevrouwenraad.nl/privacyreglement
 
 
 
 
 

Created with eSurveysPro.com Survey Software.