CRM in Bulgaria
Answers marked with a * are required.
 
1. Считате ли, че Вашата компания е клиентски ориентирана? *
 
 
 
2. Използва ли в момента Вашата компания Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM)? *

      

 
 
 
 
 

Created with eSurveysPro.com Survey Software.