CreștemONGuri #ÎnStareDeBine I Ediția 2023 I Program de dezvoltare pentru organizații ale societății civile
Answers marked with a * are required.
 
Lansăm cea de-a 5-a ediție a programului #CreștemONG-uri #ÎnStareDeBine, prin care ne propunem să acordăm suport ONG-urilor pregătite să pună accent pe dezvoltarea lor, astfel încât să fie (mai) eficiente în satisfacerea nevoilor reale ale beneficiarilor și comunităților în care lucrează.

Astfel, invităm organizații ale societății civile care aderă la principiile și valorile programului În Stare de Bine să se implice într-un proces de capacitare organizațională de analiză, planificare și implementare de măsuri transformaționale cu scopul de a îmbunătăți capacitatea lor de a adresa provocări existente și de a gestiona eficient schimbări și tendințe viitoare. 

Programul #CreștemONG-uri #ÎnStareDeBine se derulează din perspectiva a 4 piloni de acțiune: 

dezvoltare organizațională = dezvoltarea organizației din punct de vedere al managementului acesteia (i.e. strategie organizațională, proceduri eficiente de management, aspecte juridice și financiare, fundraising, managementul informației, structură organizațională, comunicare, etc)

sănătate organizațională = dezvoltarea unei culturi de wellbeing pentru oamenii din organizație

învățare organizațională = dezvoltarea din punct de vedere tematic a organizației, pe subiecte de conținut și interes actuale, dincolo de management, în funcție de tipologia organizației și beneficiarii/ comunitățile cu care aceasta lucrează

conectare organizațională = dezvoltarea capacității de networking a organizației, în special prin intermediul comunității ONG-urilor #ÎnStareDeBine.

Programul implică un proces de durată medie care se va desfășura în mare parte online în perioada mai - septembrie 2023 și va presupune următoarele etape pentru organizațiile selectate:

Etapa 1: Analiză organizațională – vom realiza o analiză aprofundată a organizației din punct de vedere al dezvoltării acesteia cu scopul de a identifica arii de dezvoltare ce merită adresate din perspectiva creșterii organizației;

Etapa 2: Planificarea acțiunilor de dezvoltare – vom realiza o planificare particularizată pentru fiecare organizație în parte care să integreze diferite strategii și procese de transformare care duc spre acțiuni concrete de dezvoltare, planificare particularizată în funcție de analiza realizată și concluziile acesteia; 

Etapa 3: Intervenție, monitorizare și evaluare – pornind de la planificarea din etapa 2, vom derula activități pentru implementarea schimbărilor necesare în fiecare organizație, cu ajutorul a diferite persoane resursă și experți pe diferite tematici, iar progresul va fi monitorizat și calibrat constant. Astfel, organizațiile selectate vor participa la activități dedicate dezvoltării lor precum webinarii online, lucru particularizat pe dimensiuni specifice de dezvoltare potrivit nevoilor fiecărei organizații, masterclass cu specialiști pe diferite arii tematice, întâlniri online de networking. 

Calendar estimativ pentru implementarea programului #Creștem ONG-uri ediția 2023:

Apel deschis pentru înscriere: 26 aprilie– 16 mai 2023
Rezultate selecție organizații: 19 mai 2023
Realizare analiză organizațională și planificarea acțiunilor de dezvoltare: 29 mai - 12 iunie 2023
Implementarea activităților de dezvoltare - participare la webinarii, masterclass și întâlniri online de networking, monitorizarea și evaluarea intervenției: iunie - septembrie 2023

Pentru organizațiile selectate există posibilitatea acordării de mini granturi de dezvoltare organizațională în regim de apel de selecție cu principiul ”primul venit - primul servit”, granturi care vor presupune sume de bani pentru implementarea de soluții de dezvoltare la care organizațiile au lucrat, granturi care vor fi implementate în perioada iunie- august 2023. 

De asemenea, în luna septembrie 2023 vom realiza evaluarea rezultatelor percepute de organizațiile participante la program, astfel încât să ne propunem o continuitate a acțiunilor întreprinse și după terminarea programului. 

În cadrul programului #CreștemONG-uri ne propunem să lucrăm cu organizații care nu au în general oportunitatea de a dezvolta și mai ales implementa singure procese de dezvoltare organizațională dar care sunt dispuse să își conștientizeze nevoi specifice de dezvoltare și să lucreze asumat pentru a le îmbunătăți.

Astfel, pentru acest apel, căutăm să selectăm aproximativ 30 de organizații în baza următoarelor criterii: 
- organizații care sunt motivate și pregătite pentru un proces de transformare organizațională asumat la nivel organizațional, 
- organizații care înțeleg că activitatea de dezvoltare este ghidată și mentorată de către FDSC, dar aplicarea efectivă a acțiunilor planificate este în întreaga responsabilitate a lor, 
- organizații care înțeleg că efectele pozitive ale acțiunilor de dezvoltare realizate/ începute în cadrul programului se vor vedea și imediat (dacă ne referim la activități punctuale) dar mai ales în timp, procesul de dezvoltare al organizației fiind unul de lungă durată,  
- organizații care sunt dispuse să participe activ în cadrul programului și care se pot angaja în acest proces pe termen mediu (mai - septembrie 2023).  

Selecția organizațiilor care vor participa la Programul #CreștemONG-uri se va realiza în urma completării corecte și complete a formularului de mai jos, precum și în baza motivației acestora de participare și a disponibilității de a participa pe întreaga perioadă de desfășurare a programului.

TERMEN LIMITĂ înscriere/completare formular: 16 mai 2023

Pentru mai multe întrebări, persoana de contact este Vlad Dumitrescu – vlad.dumitrescu (at) fdsc.ro.
 
 
 
1. Denumirea organizației care aplică: *
 
 
 
2. Email organizație: *
 
 
 
3. Pagină web/FB/instagram organizație: *
 
 
 
4. Numele și prenumele persoanei din partea organizației care aplică la program:
*Aceasta va fi persoana de contact pentru întreg procesul, în eventualitatea în care organizația va fi selectată să participe.
*
 
 
 
5. Email: *
 
 
 
6. Telefon mobil: *
 
 
 
7. Povestește-ne, pe scurt, despre organizația voastră - de inclus obligatoriu viziune și misiune (sau scop), arie tematică acoperită, activitățile/programele principale ale organizației și ce rezultate au/ au avut până acum, număr de membri/staff/voluntari implicați în organiziație: *
 
 
 
8. Care este motivația organizației voastre de a intra în programul de dezvoltare organizațională #CreștemONGuri #ÎnStareDeBine?
*
 
 
 
9. Care sunt nevoile specifice de dezvoltare ale organizației voastre? De unde știți că acestea sunt nevoile reale? *
 
 
 
10. Care este numărul de zile cel mai realist pentru voi care pot fi alocate lunar programului #CreștemONGuri #Înstaredebine în perioada mai - septembrie 2023? *
 
 
 
11. Câte persoane din organizație au disponibilitate de a participa (activ) la acest proces? *
 
 
 
12. Datele cuprinse în formularul de mai jos vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) și a legislației naționale.

Datele dumneavoastră (denumire organizație, email organizație, pagină web/FB/Instagram organizație, numele și prenumele persoanei din partea organizației care va participa la program, email, telefon mobil) sunt colectate de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) în calitate de administrator al programului de finanțare „În stare de bine”. Datele sunt colectate în scopul înscrierii organizației dumneavoastră la programul „#Creștem ONGuri #ÎnStareDeBine”, în scopul participării la acest program pe o perioadă nedeterminată, în scopul comunicării cu referire la program prin intermediul emailului sau telefonului, în scopul raportării rezultatelor atinse, în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Prezentele date cu caracter personal între operator şi terţi pot fi divulgate către auditori, la solicitarea Kaufland România. Perioada prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este de 5 ani. Cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă informăm că aveţi următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul de rectificare, dreptul de ştergere, dreptul de restricţionare a prelucrării, dreptul de opoziţie, precum şi dreptul de portabilitate.

FDSC poate fi contactat în legătură cu cele de mai sus prin e-mail la adresa de e-mail bianca.oprea@fdsc.ro. De asemenea, pentru orice plângeri și sesizări, vă puteţi adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Prin completarea și semnarea acestui formular sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale din categoriile menționate mai sus de către FDSC.
*