Answers marked with a * are required.
 
ÎNSCRIERE Sesiunea de informare Active Citizens Fund România

Cluj-Napoca, 11 februarie 2020

* Vă rugăm să completați acest formular până cel târziu miercuri, 5 februarie 2020
.

În eventualitatea în care numărul de înscrieri va depăşi numărul de locuri disponibile, ne rezervăm dreptul de a selecta persoanele înscrise, asigurând participarea a cel puţin unui participant din partea fiecărei organizaţii. Selecţia va fi făcută în funcţie de ordinea înscrierii la eveniment şi de numărul participanţilor din cadrul aceleiaşi organizaţii (maxim 2 persoane). Doar persoanele selectate vor primi prin email agenda şi detalii privind locul de desfăşurare a evenimentului.  

Menţionăm că organizatorul NU acoperă costurile de transport, cazare şi masă (cu excepţia pauzelor de cafea şi prânz din cadrul evenimentului).

Întrebările marcate cu * sunt obligatorii.
 
 
 
1. Nume participant *
 
 
 
2. Prenume participant *
 
 
 
3. Denumirea ONG-ului / instituţiei / companiei / organizației internaționale *
 
 
 
4. Tipul de organizare *      

 
 
 
5. Sediul organizaţiei (se va menţiona localitatea şi judeţul) *
 
 
 
6. Reprezentaţi un ONG mic (organizaţie care are un buget mediu de maximum 240.000 Ron - aproximativ 51.000 Euro, pentru ultimii 3 ani)? *

      

 
 
 
7. Funcția dumneavoastră în ONG / instituție / companie / organizație internațională *
 
 
 
8. Email *
 
 
 
9. Telefon mobil *
 
 
 
10. Vegetarian/vegan sau aveți alte restricții/nevoi alimentare de care trebuie să ținem cont?
 
 
 
11. Aveți nevoi sau cerințe speciale de care organizatorii ar trebui să țină cont (de exemplu dizabilități etc)?
 
 
 
12. Datele cuprinse în formularul de mai jos vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) și a legislației naționale.

Datele dumneavoastră (nume, organizaţie, rol în organizație, telefon mobil, email, restricții) sunt colectate de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) în calitate de operator al Programului de finanțare Active Citizens Fund. Datele sunt colectate în scopul participării dumneavoastră la sesiunea de informare organizată la Cluj-Napoca în data de 11 februarie 2020, în scopul raportării rezultatelor atinse, în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Prezentele date cu caracter personal între operator şi terţi pot fi divulgate către auditori, la solicitarea Granturilor SEE și Norvegiene. Perioada prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este de 15 ani.

Cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă informăm că aveţi următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul de rectificare, dreptul de ştergere, dreptul de restricţionare a prelucrării, dreptul de opoziţie, precum şi dreptul de portabilitate. FDSC poate fi contactat în legătură cu cele de mai sus prin e-mail la adresa de e-mail bianca.oprea@fdsc.ro. De asemenea, pentru orice plângeri și sesizări, vă puteţi adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Prin completarea și semnarea formularului de mai jos, sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale din categoriile menționale mai sus de către FDSC.
*