Ερωτηματολόγιο δημοτών σχετικά με εναλλακτικές χρεώσεις διαχείρισης απορριμμάτων
Answers marked with a * are required.
 
1. Δήμος ερωτώμενου *
 
 
 
2. Ονοματεπώνυμο ερωτώμενου
 
 
 
3. Φύλο ερωτώμενου *

      

 
 
 
4. Ηλικία ερωτώμενου      

 
 
 
5. Είδος κατοικίας διαμονής *

      

 
 
 
6. Αριθμός τετραγωνικών μέτρων κατοικίας *
 
 
 
7. Αριθμός ατόμων στο νοικοκυριό *
 
 
 
 
 

Created with eSurveysPro.com Survey Software.