ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Οι ερωτήσεις με * είναι απαιτούμενες.
 
1. Ονοματεπώνυμο: *
 
 
 
2. Χρονολογία γέννησης:
 
 
 
3. Διεύθυνση: *
 
 
 
4. Αιτούμενη θέση:
 
 
 
5. τηλ επικοινωνίας (προαιρετικά):

*
 
 
 
6. Συμπληρώστε το e-mail σας (προαιρετικά): *
 
 
 
7. Επαγγελματική εμπειρία
 
 
 
8. Εκπαίδευση και κατάρτιση
 
 
 
9.

Ατομικές δεξιότητες:

γνώση ξένων γλωσσών​
      

 
 
 
10.  Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών


      

 
 
 
11.

πρόσθετες πληροφορίες:

Συστατικές επιστολές

Συμμετοχή σε συνέδρια

Εργασίες​

 
 
 
 
 

Created with eSurveysPro.com Survey Software.