แบบประเมินรายกอลลั่ม f0nt's timeline 2008 โดย Buob Bluemoon inanza Nutty kwangkungzaa Sorisori นิตยสารฟ้อนสุดฯ ฉบับที่ 4
Answers marked with a * are required. คำถามที่มี * เป็นคำถามที่ต้องตอบ ถ้าข้ามไปจะผ่านหน้านี้ไม่ได้นะ
 
f0nt's timeline 2008 โดย Buob Bluemoon inanza Nutty kwangkungzaa Sorisori *
  5 ดาว 4 ดาว 3 ดาว 2 ดาว 1 ดาว ไม่มี
ความบันเทิง (อ่านสนุกรื่นเริงรมย์หรือไม่)
การสื่อความหมาย (อ่านแล้วเข้าใจแค่ไหน)
การใช้ภาษา (สละสลวย เข้าใจง่ายใช่ไหม)
การจัดหน้า (อ่านง่ายไม่ต้องเพ่งหรือไม่)
ภาพประกอบ (ถ้ามี เข้ากับเนื้อหา สวยงามดีไหม)
การนำเสนอภาพหรือคลิป (ถ้ามี เข้ากับเนื้อหาไหม)
 
 
 
อ่านกอลลั่มนี้แล้วได้อะไรบ้าง
 
 
 
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ/ติหรือชมกอลลั่ม
 
 
 
"จบแบบสอบถามแล้วจ้ะ"

ยังมีกอลลั่มที่เหลือแล้วก็ยังมีแบบประเมินภาพรวมนิตยสารอีก จะช้าอยู่ไย รีบกลับไปเก็บตกและตอบแบบสอบถามเหล่านั้นพลัน

ขอบคุณครับ
กองบ.ก.นิตยสารฟ้อนสุดฯ
http://www.f0nt.com (เลขศูนย์นะไม่ใช่ตัวโอ)
 
 
 
 
 

Created with eSurveysPro.com Survey Software.