Delovanje svetovalnega telefona za pomoč pri opuščanju kajenja
 
1. Spol (označite):
 
 
 
2. Koliko ste stari? (vpišite starost v letih s številko)
 
 
 
3. Koliko časa kadite? (izberite le en odgovor)
Dni (vpišite številko)
Tednov (vpišite številko)
Mesecev (vpišite številko)
Let (vpišite številko)
Kajenje sem opustil. V preteklosti sem kadil (vpišite koliko let)
Sem nekadilec (vpišite odgovor DA)
 
 
 
4. Koliko ste bili stari, ko ste začeli redno kaditi? (vpišite starost v letih s številko)
 
 
 
5. Kakšen kadilec ste sedaj (označite):      

 
 
 
6. Kaj kadite in koliko na dan: (možnih več odgovorov)
Cigarete, dnevno (vpišite število)
Cigare/cigarilose, dnevno (vpišite število)
Pipo, dnevno (vpišite število)
Žvečite ali zvijate tobak, dnevno (vpišite število)
Kanabis ali drugo opojno substanco (vpišite odgovor DA)
Električno cigareto (vpišite odgovor DA)
 
 
 
7. Zadnja šola, ki ste jo končali:

      

 
 
 
8. Kje ste izvedeli za svetovalni telefon? (možnih več odgovorov)

      
 
 
 
9. Kolikokrat ste že poklicali na svetovalni telefon:
 
 
 
10. Na svetovalni telefon ste poklicali, ker: (možnih več odgovorov)
      
 
 
 
11. V tabeli označite za vas najbolj ustrezen odgovor:
  Popolnoma Precej Srednje Malo Sploh ne
Imate občutek, da vam je svetovalec prisluhnil?
Vas je svetovalec spodbujal, da kajenje opustite ali da vztrajate v abstinenci?
Ste dobili koristne informacije, kako opustiti kajenje?
Kako razumevajoč / podporen se vam je zdel svetovalec?
Ali menite, da je bil svetovalec dovolj strokoven?
Ali je pogovor s svetovalcem izpolni vaša pričakovanja?
 
 
 
12. Ali ste ob nasvetih svetovalca uspeli opustiti kajenje?
      

 
 
 
13. Če vam kajenja ni uspelo opustiti kljub nasvetom svetovalca, ali bi ponovno poklicali na svetovalni telefon? Če ste že nekadilec, pojdite na vprašanje 15.

      

 
 
 
14. Če vam kajenja ni uspelo opustiti kljub nasvetom svetovalca, kaj bi vam bilo po vašem mnenju v pomoč?
 
 
 
15. Ali bi svetovanje na telefonu za pomoč pri opuščanju kajenja priporočili bližnjemu, ki kadi?
 
 
 
16. Ali menite, da je delovni čas svetovalnega telefona, od 17.00 do 20.00 ob delovnikih, ustrezen?


      

 
 
 
17. Če predlagate drugačen delovnik svetovalnega telefona, ga zapišite spodaj.
 
 
 
 
 

Created with eSurveysPro.com Survey Software.