DFT - Képzések mesterfokon - jelentkezési lap
A csillaggal jelölt mezokre feltétlenül válaszolj!
 
1. Kérjük, válassza ki, hogy melyik képzésünkre jelentkezik!
(ha több képzésre is jelentkezik, kérjük, mindegyikre külön töltse ki a jelentkezési lapot)


      
 
 
 
2. Jelentkező családi és utóneve(i) (viselt neve) *
 
 
 
3. Jelentkező születési családi és utóneve(i)
 
 
 
4. Jelentkező születési helye *
 
 
 
5. Jelentkező születési ideje (év, hónap, nap) *
 
 
 
6. Anyja születési családi és utóneve(i) *
 
 
 
7. Jelentkező elektronikus levelezési címe (e-mail címe) *
 
 
 
8. Jelentkező legmagasabb iskolai végzettsége *


      

 
 
 
9. Jelentkező munkahelye (cég, intézmény neve)
 
 
 
10. Tanúsítvány kiállítását


      
 
 
 
11. Levelezési cím (irányítószám, település, cím) *
 
 
 
12. Telefonszám
 
 
 
13. Alulírott képzésben részt vevő büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a megadott adataim a valóságnak megfelelnek, személyes adataim kezelésével kapcsolatos tájékoztatást kaptam, Fktv. 21. §-ban előírt adataim a jogszabályi kötelezettség alapján való kezelését, valamint a Fktv. 15.§ alapján történő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését elfogadom. Megadott adataim a jogszabályi felhatalmazás időszakát követő kezeléséhez visszavonásig hozzájárulok. *

      

 
 
 
14. Kijelentem, hogy a képzéssel kapcsolatosan teljes körű tájékoztatást kaptam (a felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási szám, képzési tájékoztató, ügyfélszolgálati rend, panaszkezelés, felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének módja, elállási jog, adatkezelési információk, felnőttképző adatszolgáltatása stb.).  *

      

 
 
 
15. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a képzésre vonatkozóan a Ptk. 6:63.§-a szerint a Felnőttképzővel akaratunk kölcsönös és egybehangzó kifejezésével (szóban) felnőttképzési szerződést kötöttem, a képzésre vonatkozó felnőttképzési szerződés tartalmát (képzés év, hónap, nap szerinti kezdési és befejezésének tervezett időpontját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, haladásának tananyagegységekre bontott ütemezését, a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölését, a képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módját, valamint ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, a vizsgára bocsátás feltételeit, a megengedett hiányzás mértékét és ennek túllépése esetén a képzésben részt vevő személyt érintő következményeket, a képzési díj - ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, és a vizsga megszervezésére a felnőttképző jogosult, a vizsgadíj és az esetlegesen szükséges javító- és pótlóvizsga díjának - mértékét és fizetésének módját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint a képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését, a képzéshez nyújtott támogatás összegének költségvetési és európai uniós források szerint történő feltüntetését, a képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértékét és folyósításának feltételeit, a képzésben részt vevő személy és a felnőttképző szerződésszegésének következményeit) megismertem, megértettem, az abban foglaltakat akaratommal mindenben egyezőként ismerem el.  *