Монголын хэрэглэгчдийн дээд зэрэглэлийн брэнд болон , загвар бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан авах хандлагыг ойлгох талаар таамаглах судалгаа.
 
1. Та хувийн мэдээлэлээ товч танилцуулна уу?

      

 
 
 
2. Таны нас
      

 
 
 
3. Таны боловсрол?

      

 
 
 
4. Та сард хэдэн төгрөгний цалин авдаг бэ?

      

 
 
 
5. Та чамин тансаг бараа бүтээгдэхүүн сонирхдог уу?

      

 
 
 
6. Өнгөрсөн жилийн дотор та чамин тансаг дээд зэрэглэлийн бараа бүтээгдэхүүн худалдан авсан уу?

      

 
 
 
 
 

Created with eSurveysPro.com Survey Software.