ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Οι ερωτήσεις με * είναι απαιτούμενες.
 
1. Ονοματεπώνυμο: *
 
 
 
2. Εργασιακή θέση:


      

 
 
 
3. Ειδικότητα *
 
 
 
4. Σχολείο:
 
 
 
5. τηλ επικοινωνίας (προαιρετικά):

*
 
 
 
6. Συμπληρώστε το e-mail σας (προαιρετικά): *
 
 
 
7. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 
 
 
8. Θεματολογία: Προσωπική ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής
Aπό τις ενότητες: 8,9,10,11,12 μπορείτε να επιλέξετε μία κατηγορία
     
      

 
 
 
9.  Θεματολογία: Εργασιακές σχέσεις /τομείς επαγγελμάτων.
Aπό τις ενότητες: 8,9,10,11,12 μπορείτε να επιλέξετε μία κατηγορία.


      

 
 
 
10.  Θεματολογία: Εκπαίδευση/ κατάρτιση
Aπό τις ενότητες: 8,9,10,11,12 μπορείτε να επιλέξετε μία κατηγορία.      

 
 
 
11.  Θεματολογία : Σπουδές και εργασία στην Ευρώπη
Aπό τις ενότητες: 8,9,10,11,12 μπορείτε να επιλέξετε μία κατηγορία
*

      

 
 
 
12. Θεματολογία: Επιχειρηματικότητα
Aπό τις ενότητες: 8,9,10,11,12 μπορείτε να επιλέξετε μία κατηγορία.      

 
 
 
13. ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:
 
 
 
14. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 
 
 
15. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
 
 
 
16. ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
 
 
 
17. ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
 
 
 
18. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ/ ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ
 
 
 
19. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
      
 
 
 
20. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΤΕ: *      
 
 
 
21. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΤΕ: *
      

 
 
 
22. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:
 
 
 
23. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΑΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΣ Α ΦΑΣΗ
 
 
 
24. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΑΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΣ: Β ΦΑΣΗ *
 
 
 
25. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΑΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΣ: Γ ΦΑΣΗ
 
 
 
 
 

Created with eSurveysPro.com Survey Software.