Customer Survey about the use of Irish in Limerick City Council – May 2010
Answers marked with a * are required.
 
1. Ar lorg  tú riamh do ghnó a dhéanamh trí Ghaeilge?

Have you ever looked to conduct your business through Irish?
*


      

 
 
 
2. Sástacht leis an tseirbhís a cuireadh ar fáil trí Ghaeilge
Má lorg tú do ghnó a dhéanamh trí Ghaeilge an raibh tú:

Satisfaction with service provided through Irish:

*

      

 
 
 
3. Dá mbeadh níos mó seirbhisí de Chomhairle Cathrach Luimnigh ar fáil trí Ghaeilge, an úsáidfeá an Ghaeilge ansin chun do ghnó a dhéanamh?

If more of the City Council’s services were offered through Irish, would you then use the Irish language to conduct your business?

*

      

 
 
 
 
 

Created with eSurveysPro.com Survey Software.