Anunt selectie experti evaluare ACF
Answers marked with a * are required.
 
1.  Nume *
 
 
 
2.  Prenume *
 
 
 
3. ​Număr de telefon *
 
 
 
4. E-mail *
 
 
 
5. Vă rugăm să descrieți experiența dvs. de muncă în sectorul neguvernamental (menționați organizațiile la care ați activat, perioada de timp și principalele realizări): *
 
 
 
6. Care este domeniul de finanțare pe care îl vizați? (pot fi selectate maximum două domenii)  *

      
 
 
 
7. Aveți experiență în evaluarea de proiecte în domeniul de finanțare vizat? *

      

 
 
 
8. Vă rugăm să specificați care sunt, din experiența dvs., principalele puncte slabe ale proiectelor evaluate până acum:
 
 
 
9. Aveți experiență de management de proiect în domeniul/ domeniile de finanțare vizate? *

      

 
 
 
10. Vă rugăm să furnizați, pe scurt, câteva informații despre proiectele pe care le-ați coordonat (denumire, buget, durată, obiective și principalele realizări):
 
 
 
11. Vă rugăm să descrieți care sunt principalele constrângeri/ provocări pe care le-ați avut în calitate de manager de proiect și cum le-ați gestionat:
 
 
 
12. În domeniul/ domeniile pe care îl/ le vizați, care considerați că sunt principalele provocări cu care se confruntă organizațiile neguvernamentale?  *
 
 
 
13. Vă rugăm să specificați care este disponibilitatea dvs. pentru evaluarea ce urmează a se desfășura în perioada ianuarie – iunie 2020 (număr de zile sau luni): *
 
 
 
14. Vă rugăm să precizați dacă există un potențial conflict de interese cu organizații potențial solicitante în cadrul programului ACF: *
 
 
 
15. Vă rugăm să precizați care au fost programele în cadrul cărora ați dobândit experiența de evaluare și numărul de proiecte evaluate: *
 
 
 
16. Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (denumită în continuare FDSC), cu sediul social în Bulevardul Nerva Traian, nr.21, Sector 3, Bucureşti, şi înregistrată la Judecătoria Sector 2 în baza Hotărârii Judecătoreşti nr.111 din data de 21.12.1994, în calitate de operator de fond al programului Active Citizens Fund România şi în calitate de „operator de date” în sensul normelor instituite de legislaţia naţională şi de Regulamentul General privind Protecţia Datelor – Regulamentul nr.679 elaborat de Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, intrat în vigoare la data de 25 mai 2018, respectă dreptul dumneavoastră la viaţă privată.

Datele cu caracter personal (nume, prenume, telefon, e-mail, organizaţie, experienţă profesională, precum şi orice alte date cu caracter personal pe care ni le veţi furniza prin intermediul prezentului chestionar) sunt colectate de FDSC în scopul selectării potenţialilor experţi în vederea realizării evaluării tehnice şi financiare a proiectelor ce vor fi depuse în cadrul programului Active Citizens Fund România.

Prezentele date cu caracter personal între operator (FDSC) şi terţi pot fi transmise în cadrul Spaţiului Economic European. În plus, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transferate către următorii: finanţator – Oficiul Mecanismului Financiar, evaluatori și/sau auditori cu ocazia controalelor desfășurate de aceștia la solicitarea finanţatorului, precum şi către partenerii din cadrul consorţiului: Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi (CRCR), Fundaţia PACT, Fundaţia pentru Parteneriat (REPF) – România şi eventual Frivillighet Norge – Norvegia. Perioada prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este de 7 (şapte) ani.

Cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă informăm că aveţi următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul de rectificare, dreptul de ştergere, dreptul de restricţionare a prelucrării, dreptul de opoziţie, precum şi dreptul de portabilitate. FDSC poate fi contactat în legătură cu cele de mai sus prin e-mail la adresa : bianca.oprea@fdsc.ro . De asemenea, pentru orice plângeri şi sesizări, vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Prin completarea ultimului acord, vă informăm că FDSC va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe o durată nedeterminată sau până la retragerea consimţământul dumneavoastră exprimat în scris şi adresat operatorului de date. Scopul colectării este reprezentat de crearea unei baze de date cu potenţiali experţi interesaţi să evalueze proiecte în cadrul programelor viitoare de finanţare administrare/ implementate de către FDSC. Aceasta bază de date NU va fi transferată către terţi. 

*
      
 
 
 
17. Sunteți de de acord ca datele dvs. cu caracter personal să fie stocate în baza de date a FDSC cu ocazia desfăşurării altor selecţii viitoare, în cadrul altor programe implementate/ administrate de către operatorul de date? *